Falsafah Kami

Upaya kami melalui dunia pendidikan adalah dengan prinsip pendidikan seumur hidup (sejak dalam kandungan sampai mati). Setiap konsepsi pendidikan selalu bertumpu pada pandangan atau asumsi dasar tentang manusia. Dari mana manusia itu, untuk apa dia diciptakan dan kemana selanjutnya. Anak adalah amanah yang diberkan kepada orang tua, bila diabaikan akan menjadi malapetaka, dan bila dididik dengan baik akan menjadi investasi.